จ.พิษณุโลกยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจแล้ว 107 รายผลเป็นลบทั้งหมด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์จังหวัดพิษณุโลก  และนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก  สำหรับจังหวัดพิษณุโลกยังถือเป็นพื้นที่สีเขียวในระดับประเทศ อย่างนั้นจึงสามารถ จัดงานกิจกรรมต่างๆได้แต่ต้อง ปฏิบัติ ตามขั้นตอน และมาตรการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดพิษณุโลก มีแนวทางการยกระดับมาตรการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือระดับที่ 1 สีเขียว  ปกติ  ระดับที่ 2 สีเหลืองอ่อน มีผู้ป่วยรอบจังหวัด ต้องเฝ้าระวัง ระดับที่ 3 สีเหลืองเข้ม ความเสี่ยงสูง พบผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลก 1-3  ราย พิจารณาสถานบันเทิงและสถานที่รวมตัวของคนจำนวนมาก ตรวจกำกับติดตามตามมาตรฐาน  ระดับที่ 4 สีส้มพบผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกมีการกระจายตัวผู้ป่วยมากขึ้น 3 ถึง 10 ราย ซึ่งต้องพิจารณาการขออนุญาตจัดงานการลงทะเบียนเข้าออกในพื้นที่จังหวัด ระดับที่ 5 สีแดงพบการระบาดไม่สามารถหาต้นตอได้และมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย  ต้องพิจารณาล็อกดาวน์

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลก ยังมีมาตรการเฝ้าระวังของการเกิดโรค โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ยังคงจัดได้ โดยที่ 1.พิษณุโลกยังคงให้จัดงานอาหาร และงานปีใหม่ มีดนตรีเบาๆ แค่ให้บรรยากาศไม่เงียบเหงา แต่งดการจัดแสดงคอนเสิร์ต (ยกเว้นมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลาง) 2. สถานการณ์พิษณุโลก ตอนนี้อยู่ที่สีเหลืองอ่อน (ระดับที่ 2) จึงยังไม่มีมาตรการการควบคุมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก อย่างเข้มงวดมากขึ้น  3. มีข้อคำสั่งไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทาง สธ.หรือทางระบาด “ทำการสอบสวนโรคเอง”เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ให้ติดต่อประสานงานกับจนท.ส่วนกลาง ให้เข้าไปปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์ตอนนี้ “ยังไม่พบผู้ป่วย” และมีการตรวจ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ตลอดด้วย การตรวจเชิงรุก ได้แก่ ตรวจผู้ค้าอาหารทะเล ในจังหวัดพิษณุโลก ตรวจผู้ที่เดินทางจากสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และมีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่มีคนเดินทางจำนวนมาก เช่น ขนส่ง เป็นต้น มีการลงตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 107 ราย ผลปรากฏว่า เป็นลบทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชือ

สำหรับการสุ่มตรวจจากคนภายใน จ.พิษณุโลก ที่มีอาการเป็นหวัดมาโรงพยาบาล ในทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบผู้ติดป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบคัดกรองของชาวจังหวัดพิษณุโลก 6. ร้านประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลก ยังสามารถดำเนินการได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม ช่วยกันใส่แมสเว้นระยะห่าง ล้างมือและสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยขอความร่วมด้วยช่วยกันในการใส่แมสหน้ากากเว้นระยะห่าง ล้างมือและสแกนไทยชนะเพื่อชาวพิษณุโลกปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกัน

//////////

 

แสดงความคิดเห็น