ตื่นตัวสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้น แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 รายงานบรรยากาศการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ covid-19 ตามแหล่งชุมชนต่างๆของจังหวัดพิษณุโลก ในโรงเรียน ตลาดสด สถานที่สาธารณะ พบว่าชาวพิษณุโลกจำนวนมากมีความตื่นตัวในการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น โดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษา ที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างมาก ส่วนตามถนนสาธารณะการออกไปทำงานเช้านี้ประชาชนส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัยออกไปทำงาน ขณะที่ตามตลาดสดต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ประชาชนส่วนมากก็ยังคง สวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น มีบ้างบางคนที่ไม่ได้สนใจ หรือ  สวมใส่แต่ก็เอาไว้ใต้คาง

การแพร่ระบาดของ covid-19 ระลอกนี้ หนักกว่ารอบแรก สถานการณ์ขณะนี้มีการตรวจพบเชื้อไปแล้วร่วมครึ่งประเทศ ส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั้นถือเป็นจังหวัดไข่แดงจังหวัดเดียวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ยังไม่พบเชื้อ  อย่างไรก็ตามโอกาสการตรวจพบเชื้อยังมีอยู่ ด้วยจังหวัดไม่มีมาตรการล็อคดาวน์ การเดินทางของผู้คนยังคงดำเนินอยู่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประชาชนจะเดินทางกันมากขึ้น มาตรการของจังหวัดคือ ขอความร่วมมือประชาชน สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ รวมถึง สแกน App ไทยชนะ ขณะที่มาตรการในการรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ทำแอปลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงนี้ สามารถสแกน QR Code หรือคลิกไปที่ลิงค์ http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php  เพื่อลงทะเบียนได้ จะมีการติดตามโดยอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

……………………………………………….

แสดงความคิดเห็น