โฮมสเตย์ต.นครชุมงดรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่หวั่นโควิดระบาด

นายสมชาย สุขบัว ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนครชุม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดรอบ  2 ในประเทศ ทำให้ทางผู้นำชุมชนและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนครชุม ได้ติดตามสถานการณ์โควิดมาอย่างต่อเนื่อง และได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาด จึงได้ประกาศหยุดรับท่องเที่ยวเข้าเที่ยวและพักที่โฮมสเตย์ในพื้นที่ ต.นครชุม เพื่อป้องกันแพร่ระบาดเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมีโฮมสเตย์ในตำบลนครชุมประมาณ 20 ราย จะหยุดรับนักท่องเที่ยว ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

สำหรับตำบลนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทะเลหมอกรอบหมู่บ้าน ที่บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกนครชุมและบนเขาโปกโล้น ที่สามารถชมได้ถึง 360 องศา สวยงาม ในช่วงนี้เกือบทุกวันก็จะมีทะเลหมอกเช่นเดิม แต่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด  ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในหมู่บ้านดังกล่าว ถึงแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลก จะยังไม่พบผู้ป่วยโควิดก็ตาม

////////////

แสดงความคิดเห็น