บ้านร่องกล้าหนาวจัดรับปีใหม่ 2564 เกิดน้ำค้างแข็งเกาะเต็มหลังคารถ

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนได้แผ่ปกคลุมภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เช้านี้ที่จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด ที่บ้านใหม่ร่องกล้า หมู่ 10 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก หมู่บ้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร สภาพอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อยู่ที่ 1 องศาเซลเซียส และช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวชื่นชมธรรมชาติบริสุทธิ์ จำนวนมากต่างตื่นตาตื่นใจได้สัมผัสกับน้ำค้างแข็ง หรือ แม่คะนิ้ง ที่เกาะขาวโพลนอยู่บนหลังคารถ บริเวณยอดหญ้ารวมถึงบริเวณหลังคามุงแฝกของโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้ตื่นขึ้นมาออกไปถ่ายภาพ น้ำค้างแข็งตามสถานที่ต่างๆ ภายในหมู่บ้านในช่วงเวลา 06.00-07.00 น. และได้คลายหนาวด้วยกองไฟของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

สำหรับอุณหภูมิในพื้นราบของจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ ในตัวเมืองอยู่ที่ประมาณ 13 องศาเซลเซียส ส่วน ในหุบเขาของอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส 

………………………………

แสดงความคิดเห็น