โรงเรียนในจ.พิษณุโลกหยุดเรียน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-8 ม.ค.2564

วันที่ 3 มกราคม 2564 สถานศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งข้อมูลทางไลน์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบว่าในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนจะทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 วันเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 แม้ว่า ณ วันนี้จังหวัดพิษณุโลกจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อ covid19 ในการแพร่ระบาดครั้งล่าสุด แต่เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ประชุมและมีมติสรุปเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และศูนยเด็กเล็ก ทำการเรียนออนไลนแทน  โดยโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก ได้แจ้งและส่งข้อความ  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบดังนี้ เรียน  ท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด  ทางสำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก จึงมีคำแนะนำให้สถานศึกษาในจังหวัด  ปิดทำการ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-8 ม.ค.2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบและหากมีผู้ปกครองหรือนักเรียนมีอาการที่ต้องสงสัย  โปรดแจ้งคุณครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียนโดยด่วน

………………………………..

แสดงความคิดเห็น