ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเจไซทีฮุกตึ๊งเขาสมอแคลง​

สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์โรงเจไซทีฮุกตึ๊งเขาสมอแคลง​อ.วังทอง​ จังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลเจ้าเพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคจังหวัดพิษณุโลก​ ที่มีมาตรการให้สถานที่ต่างๆดำเนินการป้องกันทำการฉีดยาพ่นเชื้อเพื่อทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา วันนี้ทางสมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์​ จึงระดมทีมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ น้ำยา ดำเนินการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ Big cleaning Day และทำการฉีดยาฆ่าเชื้อพื้นที่โดยรอบทั้งหมด ที่เป็นพื้นที่ เสียงสัมผัสโดยเฉพาะบริเวณพื้นราวบันได โรงครัว อาคารสำนักงาน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ผู้ที่เดินทางขึ้นมากราบไหว้พระขอพรต่างๆพร้อมทั้งมีการตั้งจุดคัดกรองเข้มวางมาตรการในการขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว​ต้องสวมหน้ากากแมส และ​ล้างมือพร้อม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในเขตพื้นที่ของสมาคมอย่างเข้มงวด โดยหากผู้ใด ไม่ได้สวมแมส ทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในเขตพื้นที่ โดยเด็ดขาด อีกทั้งยังมีการตั้งจุดตรวจ บริเวณทางเข้าออก เพื่อรักษามาตรฐานควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเข้มงวด

แสดงความคิดเห็น