ชมทุ่งดอกทานตะวันแลนด์มาร์คแห่งใหม่บานสะพรั่ง ใน มร.พส.

วันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศ จ.พิษณุโลก ยังคงหนาวเย็น ต้นไม้หลากหลายชนิดกำลังออกดอกงดงามมาก โดยเฉพาะดอกทานตะวัน ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง ชูคอสวยงามเป็นทุ่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก ที่บริเวณทางเข้าประตู 3  หน้าตึกวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น บนเนื้อที่ว่า 1 ไร่ กำลังเป็นแลนด์มากจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็น เนื่องจากมีความสวยงาม บางคนก็นำมือถือมาถ่ายเก็บไว้เพื่อลง Facebook และ IG เพื่อไปอวดเพื่อนๆ กัน

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการปรับภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยให้สวยงาม ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ชม โดยเฉพาะดอกไม้อายุสั้นตามฤดูกาล เพื่อหมุนเวียนสลับกันไป โดยเฉพาะในช่วงนี้ดอกทานตะวัน ที่ปลูกไว้ได้เบ่งบานสวยงาม และดอกก็จะอยู่ได้นานกว่าจะโรยรา

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น