หลายโรงเรียนยังเร่งทำความสะอาดป้องกันโควิด-19

วันที่ 7 มกราคม 2564   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านคลอง   ร่วมกับ  โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)  ดำเนินการ Big Cleaning โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ   ซึ่งทางโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เริ่มต้นการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ทางเดิน ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดที่มีการสัมผัส   และตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

สำหรับโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 321 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วน โรงเรียนวัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายสนั่น ยุรมาส  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทำความสะอาด Big cleaning day ทั้งภายในห้องเรียน และบริเวณรอบๆโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จากเทศบาลตำบลหัวรอ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับนักเรียนและชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แสดงความคิดเห็น