มณฑลทหารบกที่ 39 มอบความสุขให้หนูๆน้องๆส่งตรงถึงบ้าน วันเด็กแห่งชาติ 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ทุกพื้นที่งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2564 ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั้นเมื่อวันที่ 9 ม.ค.64 พลตรี นพดล รอดกลาง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วยพันโท หญิง กัญธิภา รอดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 39 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 39 และคณะได้นำของขวัญไปมอบให้กับหนูๆน้องๆ ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง  อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อสร้างความสุข  สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กๆ ชุมชนรอบค่ายตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”  One Day For Kid!!  มณฑลทหารบกที่ 39 ส่งของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ 2564 ตรงถึงบ้าน  “ Bestow for Kids” วันเด็กแห่งชาติรูปแบบใหม่ สอดรับสถานการณ์ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564  ภายใต้กิจกรรม “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศทั้งนี้ เพื่อมอบความรักส่งความห่วงใยให้บุตรหลานกำลังพล ครอบครัว ผ่านของขวัญวันเด็ก 2564 “วันเด็ก วิถีใหม่” อยู่ที่ไหนก็ยังสนุกได้ บริเวณบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้เด็กๆ ในปีนี้ เน้นช่วยพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ประกอบด้วย กระเป๋าผ้าจิตอาสาพระราชทาน สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ชุดนักเรียน รถจักรยาน กระเป๋า เป็นต้น  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จับมือประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 39  นำความห่วงใยมอบให้กำลังพลและครอบครัวพร้อมได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับกำลังพลและครอบครัว บริเวณบ้านกำลังพล พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัสโควิด–19) เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ายทหาร

แสดงความคิดเห็น