ประชุมสถานศึกษาเตรียมมาตรการป้องกันโควิดรับเปิดการเรียนการสอน

วันที่ 18 ม.ค. 64 ที่ห้องประชุมริมน่าน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการกักตัว การควบคุมไว้สังเกตอาการ การสังเกตอาการป่วย และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานเปิดสถานศึกษา ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก, โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโรงเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างดี สามารถนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานจัดการนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงตามสีต่างๆของพื้นที่ได้

นายสุริยา จันทิมา ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีการประกาศเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว แต่สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดยังไม่ได้เปิดเรียน เด็กทั้งหมดยังไม่มีการเข้าหอพัก  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.ตาก จำนวน  47 คน และในจำนวนนี้อยู่พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 12 คน  ด้วยกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงจึงยังคงให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านต่อ

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การประชุมหาแนวทางและหลักเกณฑ์ ตามแนวทางของจังหวัด ด้วยโรงเรียนมีหลายระดับ มีโรงเรียนประจำ นักเรียนไปกลับ มีระดับเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัด เนื่องจากมีข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนเดินทางเข้ามาในจังหวัดกว่า 20,000 คน ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเพียง เพื่อความปลอดภัยทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่งหยุดการเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระยะเวลาฟักตัวของโรค 5-7 วัน หลังจากครบ 1 สัปดาห์ เพื่อความชัวร์ได้ขยายเวลาเป็น  2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน เพื่อความปลอดภัย จากการดูมาตรการทุกโรงเรียนมีความเข้มงวดเป็นอย่างดี มีความเชื่อมั่นในมาตรการโรงเรียน  ขณะที่มาตรการสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคได้ดี   และแม้ว่าขณะนี้ จ.พิษณุโลกพบมีผู้ป่วยจำนวน  1 ราย ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง แต่เป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่จังหวัดอื่น ไม่ได้มาอยู่จังหวัดพิษณุโลก และอาการไม่รุนแรง มีไข้เล็กน้อยเท่านั้น  และจากการเฝ้าระวังผู้ป่วยเสี่ยงสูง ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ใดติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น