เปิดอาคารเรียนแผนกประถมศึกษาโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา

เช้าวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.09 น นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดอาคารเรียน Grand Opening แผนกประถมศึกษาโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา หรือ IPBS โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป.6 ในระบบ Bilingual Program โรงเรียนมีเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนรู้
มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยอาคารเรียนแผนกประถมศึกษาหลังนี้ ประกอบด้วย 15 ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเทคโนโลยีห้องการทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนการทำอาหาร ห้องประชุมและห้องจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับได้มากกว่า 200 ท่าน พร้อมด้วยระบบเครื่องเสียงครบวงจรที่มีความพร้อมในจัดงานประชุมสัมมนารูปแบบต่างๆ ให้กับองค์กรได้ นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงเรียนยังมีสระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล และสนามหญ้าพื้นที่สีเขียวที่กว้างขวางอีกด้วย

พิธีเปิดอาคารเรียนในวันนี้นับเป็นการตอบย้ำความสำเร็จด้วยมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ที่มุ่งหวังให้เยาวชนคนไทยทุกคนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และวิชาการ
ที่แข็งแกร่งพร้อมกับปลูกฝังสุนทรียภาพทางดนตรีและทักษะกีฬาเพื่อความสมดุลที่สุดของชีวิตในวัยนักเรียน ด้วยมาตรฐานจัดการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่สอดคล้องกันกับโรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษาที่ได้เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี 2555 และต่อมาได้รับคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดระดับประเทศสำหรับสถานศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คือ คุณชื่นชม เทพรักษ์ พร้อมด้วยคณะทีมงานผู้บริหารและคณะครู ผู้มีประสบการณ์ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทจาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ  โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Whole Child Development) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเป็นพลเมืองของโลกได้ เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ตนเองสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการสื่อสารองค์กรโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา โทร 055-336-244

แสดงความคิดเห็น