โรงเรียนจุฬาภรณทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมรับนร.กลับเข้าหอพักปลายเดือนมค.นี้

นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณโดยรอบอาคารเรียน หอประชุม ศูนย์อาหาร และหอพัก หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาฝันละอองเกินมาตฐานที่เกิดขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารหอสมุด และอาคารประกอบทั้งหมด โดยสวมชุด PPE ไปฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคป้องกันCOVD-19 ที่บริเวณหอพักนักเรียนด้วย เนื่องจากในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน 724 คน จะกลับเข้ามาโรงเรียนตามปกติและอยู่ประจำพักนอนที่หอพัก หลังโรงเรียนให้หยุดเรียนตั้งแต่เทศกาลปีใหม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVD- 19

สำหรับใน 8 จังหวัดภาคหนือตอนล่างเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 47 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ตาก ซึ่งเป็น 1 ใน 23 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางกลับโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมการจัดมาตรการ คัดกรองดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าหอพักด้วย

/////////

แสดงความคิดเห็น