อบจ.ร่วมกับชาวบ้านอ.ชาติตระการทำฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำภาค

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับข้าราชการและพนักงานกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ดำเนินก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ณ บ้านปากรอง หมู่ที่ 3 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ ปลัดอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และชาวบ้านปากรอง  เบื้องต้นในวันนี้มีจิตอาสาและชาวบ้านปากรองกว่า 50 คน ได้พร้อมใจช่วยกันกรอกกระสอบทรายและก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำภาคซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยที่รับน้ำมาจากภูสอยดาวก่อนไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง กว่า 226 ครัวเรือน ประชากร 767 คน รวมถึงวัด และโรงเรียนในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแผนดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่อำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ.

——————————————————

แสดงความคิดเห็น