วอนช่วยเหลือแม่ดูแลลูก 4 คนพิการ 2 คนตามลำพังเคราะห์ซ้ำสามีทิ้ง บ้านถูกยึด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร นายบรรจบ ทรัพย์ขำ ผู้ใหญ่หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลกนำข้าวสารและเครื่องดำรงชีพต่างๆไปมอบแก่ น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาเดิม ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งมีฐานะยากจน ถูกสามีทิ้ง เพราะไปกู้เงินนอกระบบเพื่อสร้างบ้าน โดยเอาหลักทรัพย์ไปจำนอง กระทั่งไม่มีเงินส่งชำระค่างวดบ้าน ต่อมาบ้านถูกยึด ถูกขับไล่ออกจากที่ดิน จึงพาลูกทั้ง 4 คนซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดจำนวน 2 คน ( เป็นออสติสติก 1 ราย กับ โปลิโอ พิการนอนติดเตียง 1 ราย )มาพักอาศัยอยู่บ้านเช่าของผู้ใหญ่บ้านหมู่  7 ต.หัวรอ ขณะที่ลูกชายและลูกสาวนั้น อยู่ในวัยกำลังเรียนชั้น คือ ป.5 และ ป.6 ที่โรงเรียนสระโคล่ ตามลำดับ

นายบรรจบ ทรัพย์ขำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.หัวรอ เปิดเผยว่า ลูกบ้านตนคือ นางวันทินี ได้มาเช่าบ้านของตนเมื่อ  8 เดือนก่อน ถือว่า เป็นผู้มีฐานะยากจน แต่ก็ต้องรับดูแลไว้ก่อน เพราะไม่มีบ้าน บ้านถูกยึด แถมไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ และมีภาระเลี้ยงดูลูก 4 คน เป็นผู้พิการทั้ง 2 คน อีก 2 คนกำลังเรียน ถือว่าน่าเวทนา จึงได้ช่วยเหลือไปพลางก่อน สำหรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ คือ อบต.หัวรอ นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินเป็นการตัวเอง จึงไม่มีการช่วยเหลือมากนัก ดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะพึ่งพาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) เดือนละ 300 บาท กับ เงิน 600 บาท (คนพิการ) จำนวน 2 คนเท่านั้น ที่หล่อเลี้ยงประทังชีวิต ส่วนค่าเช่ามีบ้าง หรือไม่มีบ้าง บางครั้งก็ออกค่าไฟฟ้าไปก่อน ตนก็ทำใจ เพราะรู้ดีว่า ชีวิตของลูกบ้านคงไม่มีรายได้ใดๆ

จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร เปิดเผยว่า ตนได้รับเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านว่า มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงรวบรวมกำลังทรัพย์จากกลุ่มเพื่อนๆนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้  น.ส.วันทินี เพื่อบรรเทาไปก่อน เท่าที่ทราบนั้น ชาวบ้านรายนี้มีปัญหาครอบครัว คือ เลิกกับสามีช่วงปีที่ผ่าน และบ้านถูกยึด เนื่องจาก เอาที่ดินไปจำนอง แต่ไม่มีเงินส่งในช่วงโควิคที่ผ่านมา จึงถูกขับไล่ออกจากที่ดิน ไม่มีบ้านอาศัย จึงมาขอพึ่งบ้านเช่าของผู้ใหญ่บ้าน

น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ อายุ 40 ปี เปิดเผยว่า ตนมีลูกทั้ง 4 คนทำงานอยู่แถววังน้ำคู้ เฝ้าบ้านให้กับนายจ้าง กระทั่งมีปัญหาครอบครัว ถูกสามีทิ้ง และต่อมาก็ถูกเลิกจ้าง กระทั่งย้ายมาอยู่กับญาติๆหมู่ 10 ต.หัวรอ แปลงที่ดินจำนวน 40 ตารางวา  แต่ก็มีปัญหาเรื่องที่ดินอีก จึงถูกขับไล่ ปัจจุบันต้องเลี้ยงดูลูก ผู้พิการตั้งแต่กำเนิดทุกวัน จึงไม่ได้ออกไปทำงานไหน คอยป้อนข้าวป้อนน้ำลูกพิการ วันนี้ได้พึ่งเงินจากรัฐบาล(บัตรคนจน) และเงินของ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.พิษณุโลก คนพิการเดือนละ 600 บาทจำนวน 2 คน     จึงวอนขอผู้ใจบุญ หากจะเมตตาสงสารแม่กับลูกน้อยทั้ง 4  คน สามารถช่วยเหลือได้ทาง บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก ชื่อ น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ เลขที่ 601-0-89888-9 

 

///////

แสดงความคิดเห็น