โรงเรียนวัดมหาวนาราม จัดกิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ Open House

วันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดมหาวนาราม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจตุรงค์ บุญมาพิทักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นายสนั่น ยุรมาส ผอ.โรงเรียนวัดมหาวนาราม น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนวัดมหาวนาราม พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ Open House โดยทางโรงเรียนวัดมหาวนารามได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแผนปฏิบัติการซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ แสดงทักษะงานอาชีพนักเรียนและเปิดร้านขายอาหารของนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดมหาวนาราม


ด้าน นายสนั่น ยุรมาส ผอ.โรงเรียนวัดมหาวนาราม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ Open House ในวันนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ที่นอกเหนือจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ถือว่าสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริมหารายได้ให้กับเด็กนักเรียนด้วย สำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 586 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน


สำหรับบรรยากาศภายในส่วนของงานกิจกรรมวันนี้ เด็กนักเรียนได้ร้องเพลงขับกล่อม และแสดงดนตรีโฟล์คซองโชว์ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากคุณครูผู้สอน แสดงความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ อาทิ กีต้าร์ไฟฟ้า เบส อิเล็กโทน และ กลองชุด ภายใต้ชื่อวง “M.R.School Band” ถือว่าเล่นกันได้อย่างสนุกสนานไม่แพ้วงดนตรีระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์มายากลในชื่อ “มหาวนารามเมจิ๊กโชว์” แสดงในชุดตะกร้าอะลาดิน ถุงวิเศษ ร่มหรรษา คนล่องหน จำนวนหลากหลายโชว์ เรียกเสียงฮือฮา เสียงขำขัน และดึงดูดความสนใจ ให้กับผู้เข้าร่วมชมการแสดงเป็นอย่างมาก จากนั้นเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กนักเรียนในแต่ละดับชั้น เรียนรู้ตามฐานวิชาการ 4 ฐาน นิทรรศการผลงานนักเรียน ส่วนในภาคบ่ายมีการเปิดร้านค้า จำนวน 19 ร้าน ให้เด็กนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ขายสินค้าต่างๆ และเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ในโรงเรียน ซึ่งเป็นอาคารไม้ทรงโมเดิร์นสวยงาม ในอนาคตก็จะเปิดเป็นร้านขายกาแฟให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ลงมือทำเอง ขายเอง เป็นการฝึกสร้างรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งการจัดการกิจกรรมในวันนี้ทางโรงเรียนวัดมหาวนารามได้เน้นการจัดงานแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม สวมแมสป้องกัน ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น