ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯดำรงตำแหน่งอธิการบดีมรพส.

เวลา 09 .00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยฯได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในโอกาสนี้ทางรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ถวายบังคมต่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม เปิดกรวยกระทงดอกไม้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเป็นทางการ  และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ต่อมาทางนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ในโอกาสรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพภาคที่ 3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ,เพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 2 (9 จังหวัด) นางศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  เป็นต้น 

/////////////////

แสดงความคิดเห็น