เปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านป่าซ่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะว่ายน้ำให้กับเด็กในพื้นที่อ.นครไทย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา  นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านป่าซ่าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย และ นายวรวิทย์ มาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้าซ่าน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับความเป็นมาของโครงการนี้สืบเนื่องมาจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข เด็กในประเทศไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี มีสถิติการจมน้ำเสียชีวิตปีละกว่า 1,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน โดยมีปัจจัยเสี่ยงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จมน้ำในแหล่งน้ำภายในบ้านหรือบริเวณรอบ ๆ บ้าน เด็กอายุมากกว่า 5 ปี จมน้ำกรณีออกไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนจะพบว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำและจมน้ำเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนในกรณีดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างสระว่ายน้ำขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซ่าน และนักเรียนในเขตอำเภอนครไทยและอำเภอข้างเคียง รวมถึงเปิดให้เป็นศูนย์ฝึกว่ายน้ำสาธารณะแก่ ประชาชนอำเภอนครไทยทุกคน โดยทางผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับนายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม หรือ (ครูพายุ) อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ได้ร่วมกันระดมทุนทรัพย์โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างสระว่ายน้ำนี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,900,000 บาท จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ด้าน นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม หรือครูพายุ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ผู้ก่อตั้งโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ กล่าวว่า วันนี้มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างสระว่ายน้ำแห่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ให้กับโรงเรียนบ้านป่าซ่าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของเด็ก และประชาชาประจำอำเภอนครไทย ซึ่งตนเคยกล่าวไว้ว่า ว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดเดียวบนโลกที่ขาดทักษะแล้วถึงแก่ชีวิต ดังนั้นแล้วกีฬาว่ายน้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬาที่ควรเรียน แต่เป็นกีฬาที่จำเป็นต้องเรียนเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าการสร้างเยาวชนหรือเด็กขึ้นมา 1 คน ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล กว่าจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ แต่ระหว่างที่เด็กเหล่านี้กำลังจะเติบโต ก็มีเหตุการณ์การจมน้ำในเด็กที่เกิดขึ้นนับพันครั้งต่อปี ซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นการสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นการสูญเสียแก้วตาดวงใจอันเป็นที่รักของพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้น ดังนั้นแล้วการสร้างสระว่ายน้ำเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อต้นปี 2562 ผมได้รับการติดต่อ จาก ผอ.วรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้าซ่าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพราะมีความต้องการจะสร้างสระว่ายน้ำเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนของอำเภอ หลังจากนั้นจึงได้มีการร่างโครงการเกิดขึ้น และระดมทุนเพื่อสร้างสระว่ายน้ำ แต่ตลอดการระดมทุนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน จนผมได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพ เป็นชาวต่างชาติ ซื่อ Mr.Kjell Bergqvist ดารา นักแสดง ชาวสวีเดน โดยผมได้ทำหนังสือยื่นโครงการไปยังคุณ Kjell และได้อนุมัติเงินสนับสนุนจำนวนกว่า 800,000 บาท เพื่อใช่ในการก่อสร้าง โดยขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Eco pool สร้างระบบบำบัดน้ำ เพื่อใช่ในโครงการ รวมถึงผู้บริจาคท่านอื่นๆ จนสุดท้ายในเวลาไม่เกิน 1 ปี สระว่ายน้ำแห่งนี้ได้ถูกก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.วรวิทย์ มาประดิษฐ์ ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริจาค ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนชาวอำเภอนครไทยทุกคน ที่จะมีโอกาสได้มีสถานที่ในการฝึกทักษะในการว่ายน้ำ โดยผมเองในฐานะเป็นครูสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสพร้อมที่จะสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการอบรมสร้างครูสอนว่ายน้ำที่มีคุณภาพ ให้กับสระว่ายน้ำแห่งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอด และลดสถิติการจมน้ำของเด็กไทยต่อไป.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น