PSRU OPEN HOUSE คอนเส็ป OPEN YOUR MIND เปิดบ้าน มร.พส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ร่วมกับ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ PSRU OPEN HOUSE คอนเส็ป OPEN YOUR MIND เปิดบ้าน มรพส. ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัย โดยเปิดเวทีแสดงศักยภาพความสามารถของนักศึกษา และการเปิดบูธหลักสูตรการเรียนการสอนจากทุกคณะ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยจัดให้มีถ่ายทอดสดตลอดกิจกรรมทาง Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภายในงาน มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ การแนะนำหลักสูตร “คณะที่ใช่..สาขาที่ชอบ” , เสวนา “ศิษย์เก่า..เล่าประสบการณ์” , เวทีแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้นโชว์, ประกวด “ภาพถ่ายโดนใจ”,  รวมถึงกิจกรรมประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ทั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนร่วมในการส่งผลงานร่วมประกวดการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (PSRU Talk) และการประกวด PSRU Boys & Girls ซึ่งผลการประกวดดังนี้
ประกวดการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (PSRU Talk)

ประเภทชาย
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายภูมิพัฒน์  ภูเด่นแดน  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ นายกิตติ  แสนบุญเลิง ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา

ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ชญาดา  สิงห์เรือง ร.ร.จ่านกร้อง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.จิตตานันท์  สุเมธเทพานันท์  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.จิราพัชร  ฟักรักษา  ร.ร.พิจิตรพิทยาคม

และ น.ส.สุธาสินี ไตรทิพย์ตระกูล  ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี

สำหรับการประกวดวัยรุ่นหน้าใสขวัญใจมหาชน (PSRU  Boys & Girls)  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส่งภาพเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก  ผลการประกวด มีดังนี้

ชนะเลิศ (ชาย) ได้แก่ นายศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์   ร.ร.สระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร และ ชนะเลิศ (หญิง) ได้แก่ น.ส.ภริษา โชติธนาธรณ์  ร.ร.เตรีมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา มรพส. เป็นอย่างมากคือ

การประกวดดาว – เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ( PSRU FRESHMAN 2020) ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบบุคลิกภาพดีเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของมหาวิทยาลัย มีตัวแทนนักศึกษาชาย-หญิง ที่ชนะเลิศในระดับคณะเข้าร่วมประกวดในระดับมหาวิทยาลัย  จาก 8 คณะและ 2 วิทยาลัย รวม 18 คน  ร่วมการประกวด โดยมีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (ดาวมหาวิทยาลัย) ได้แก่ น.ส.ศุภนารี เนาว์กระจ่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ (เดือนมหาวิทยาลัย) ได้แก่  นายอดิศักดิ์ ด้วงบ้านยาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

////////////

 

แสดงความคิดเห็น