ผู้ว่า นำตรวจตลาดสดต่อเนื่อง วางมาตรการเข้ม DMHTT ป้องกันโควิด19  

วันนี้( 19 มี.ค.) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ตรวจตลาด กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์ พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เดินแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัยให้กับประชาชน พ่อคา-แม่ค้า ในตลาดเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก และร่วมกิจกรรมล้างตลาดตามมาตรการของ ศบค. ที่สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเข้มหลังพบ มีผู้ติดเชื้อไวรัส โควด-19 เป็นกลุ่มก้อนในตลาด แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตลาดเป็นสถานที่สำคัญ เนื่องจากมีการรวมตัวของคนจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาซื้อของสำหรับบริโภค หากไม่มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ดี จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกไม่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ เป็นระยะเวลาถึง 64 วันแล้ว ประกอบกับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ระยะผ่อนคลายมาตรการ และจะมีการจัดกิจกรรม งานเทศกาลต่างๆ เพื่อไม่เป็นการประมาท และกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ ศบค.กำหนด จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เช่น 1) กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด 5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 6) ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 7) หมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

////////////

แสดงความคิดเห็น