ตำรวจภูธรภาค 6 จัดโครงการ ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 23 มีนาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก พลตำรวจตรีไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า โดย พลตำรวจตรีธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ประชาชน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ให้การต้อนรับ

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานจราจรตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการแก้ไขปัญหาจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด และกำหนดแนวทางนโยบายในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา เกิดขึ้นกับคนสูงวัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จึงได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เป็นสถานีตำรวจนำร่องในการดำเนินโครงการ ตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากความบกพร่องจากตัวบุคคล และยานพาหนะ พร้อมปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ สร้างเสริมระเบียบ วินัย การเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้กับการใช้รถใช้ถนน มีความเข้าใจกฎจราจรและ และการสัญจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร สร้างความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆโดยกิจกรรมมีการมอบหมวกกันน็อคให้แก่ประชาชนที่ อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 100 ใบ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ให้คำปรึกษาสิทธิของ พรบ. และจำหน่ายพรบ.รถจักรยานยนต์ พร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น