เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจ.พิษณุโลกคึกคักในภาคเช้า

เช้าวันที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีกำหนดเลือกตั้งทั้งหมด 26 แห่ง รายงานบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชน คึกคักในภาคเช้า เนื่องจากภาคบ่ายสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวอย่างมาก ที่วัดเขื่อนขันธ์หมู่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยเลือกตั้งที่ 9 10 11 12 13 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอรัญญิก บรรยากาศคึกคักมาก วันนี้เป็นวันพระ ชาวบ้านในตำบลอรัญญิกต่างพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดเขื่อนขันธ์กันจำนวนมาก พระสงฆ์ได้ป่าวประกาศเชิญชวนให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ หลังจากทำบุญกันแล้ว ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมาบริหารงบประมาณแทนประชาชน ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลา 07.00 นกระทั่งถึงเวลาเปิดห*บเลือกตั้งในเวลา 08.00 น ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก

ส่วนที่วัดจันทร์ตะวันตกสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในภาคเช้าก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ จำนวนมากพอสมควรเจ้าหน้าที่ได้คงเข้มมาตรการป้องกัน covid 19 รายการตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

……………………………………

แสดงความคิดเห็น