เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล covid โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อาสาสมัคร ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้


ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงปฏิบัติการเข้มข้นในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2564 ในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน และเป็นการสร้างกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท กาลสงกรานต์ ตามคำขวัญรณรงค์ว่า สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิค พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัย และอาชญากรรม ของจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น