วัดใหญ่คุมเข้มเข้าไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชครั้งละ ไม่เกิน 20 คน

11 เมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 และรอบที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 19 ราย เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รวดเร็ว มากกว่าปีที่แล้วและรอบที่ 2 จังหวัดได้ออกมาตรการคุมเข้มทันที อาทิ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-18 เมษายน 2564 ปิดสถานบริการสถานบันเทิง 14 วัน กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกต้องกลับตัวเองในบ้านพัก 14 วัน  เป็นต้น

ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มักจะนิยมแวะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระพุทธชินราช กันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid รอบที่ 3 ครั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปีปกติ ในปีนี้วัดใหญ่ไม่ได้ประกาศปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เหมือนการระบาดรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้พระพุทธชินราชในวิหารได้ แต่คงมาตรการคุมเข้ม ในการป้องกันการแพร่เชื้อ ได้แก่  กำหนดให้ผู้ที่เข้ามากราบพระพุทธชินราชในวิหาร เข้าไปได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน ผู้ที่เข้าไปภายในวิหารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก่อนเข้าวิหารต้องลงชื่อ เวลาเข้า หรือลงทะเบียนกับแอปไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ขณะที่บริเวณโดยรอบวิหาร ได้เตรียมอ่างล้างมือพร้อมสบู่ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ ตามจุด วางดอกไม้และจุดธูปเทียน และในทุกเทศกาลสงกรานต์วัดใหญ่ได้จัด องค์พระพุทธชินราชองค์จำลอง พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานไว้บริเวณหน้าวิหารให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บรรยากาศเช้านี้ที่พิษณุโลกมีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้ามืด นักท่องเที่ยวผู้เดินทางจากต่างจังหวัดได้มากราบพระพุทธชินราช และสรงน้ำองค์พระพุทธชินราชจำลอง

………………………………………….

แสดงความคิดเห็น