พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย จังหวัดพิษณุโลกมีผู้ป่วยรวม 29 รายแล้ว

วันนี้ (11 เม.ย. 64)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโควิดทุกวัน  และมีการแจ้งข้อมูล ของการผู้ป่วยโควิด ของจังหวัดพิษณุโลก    เวลา 17.00 น. จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 10 ราย ยอดสะสม 29 ราย ทุกรายอาการไม่รุนแรง สถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ค่าประเมินตามความรุนแรงการระบาด 5 ระดับ พบค่าความรุนแรงอยู่ในระดับที่ 4  จากสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้มาตรการทางสังคมที่ออกมาตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ออกมา จะไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงระดับ 5 แล้วจะกลับสู่สภาวะปกติต้องใช้เวลานานมากกว่า 3 เดือน  ในขณะนี้ถ้าเราหยุดยั้งการไปสู่ระดับที่ 5 ได้ในจังหวัดเราก็อาจจะต้องใช้เวลานาน 1-2 เดือนในการที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้

โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  ได้กำหนดความรุนแรงของการแพร่ระบาดในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับที่  4 และอาจจะต้องใช้เวลานาน 1-2 เดือนในการที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้  พร้อมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการทางสังคม

  1. สถานที่ 6 ร คือ -ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันพรุ่ง11 เมษายน 2564 โดยสถานบริการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับการเยียวยาเงินจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

-ร้านอาหารทั่วไป นั่งทานได้ ห้ามดื่มและจำหน่ายสุรา ปิดบริการ เวลา 21.00 น. โดยทางร้านต้องเข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T

-ร้านอาหารประเภท บุพเฟ่ หมูกระทะ ชาบู เข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T จำหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปรับทานที่บ้าน และปิดบริการเวลา 21.00 น.

– โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน รวมสถาบันกวดวิชา งดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ให้ใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์ summer ตั้งแต่ 16 – 30 เมษายน 2564

– โรงแรม โดยกำหนดให้ผู้เข้าพักแสกนคิวอาร์โคช Save Phitsanulok และต้องแสดงหลักฐานการเข้าระบบทุกราย โรงงาน โดยต้องเข้มข้น มาตรการ D-M-H-T-T

– เรือนจำทุกแห่ง งดเยี่ยมญาติ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564

– โรงพยาบาล งดเยี่ยมผู้ป่วย ให้ตรวจ swab ทุกคนที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด และเสี่ยงสูง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านพัก เพื่อตรวจจับพาหะและกักตัว 14 วัน

– โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคคลากร สาธารณสุขป้องกันตนเองตามมาตรฐานขั้นสูง

สถานการณ์รุนแรง  เตรียมความพร้อม หอผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยายาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เปิดโรงพยาบาลสนามบึงแก่นใหญ่ ( โรงพยาบาลพุทธชินราชแห่งที่ 2) และ Hospitel (โรงแรมสำหรับจัดเป็นสถานพยาบาลฉุกเฉิน) รองรับทั้งผู้ป่วยหนัก เปราะบาง และ ระยะพักฟื้น

ทั้งนี้ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง เข้มข้น เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคในระลอกนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ กำกับ ติดตาม วางแผนแก้ปัญหารายวัน ที่จะมีการแพร่กระจายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นานอย่างน้อย 2 เดือน

  1. กำหนดมาตรการทางสังคม 1. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไปแต่หากต่ำกว่า 30 คน ให้เข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T  – งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ต้องไม่เกิน 30 คน ห้ามผู้มาจากต่างจังหวัดร่วมงานให้เฉพาะญาติพี่น้องในพื้นที่ร่วมงานเท่านั้น -การทำพิธีในอุโบสถให้เข้าร่วมได้เฉพาะญาติสายตรงเช่นบิดา มารดา และญาติสนิทอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมพระและผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 10 คน -กิจกรรมให้ทำแบบกระชับ และห้ามมีการแห่ หรือดื่มสุรา หรือมีวงดนตรี 2. งดกิจกรรมร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโส ที่จัดรวมคนหมู่มาก แนะนำให้จัดภายในครอบครัวเป็นกลุ่มเล็กๆ 3. บ่อตกปลา ตกกุ้ง ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ปิดเวลา 21.00 น. – ปิดร้านเกมส์ ฟิตเนส ร้านนวด สปา สนุกเกอร์ สถานท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่โครงการชลทานซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บึงรับน้ำ หรือแหล่งกักเก็บน้ำที่จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน  – ห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. – ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. 4.ตั้งด่านสกัดโควิด 4 มุมเมือง ด่านวังเป็ด คลองเมม บ้านแยง-ทับยายเชียง ศรีโสภณ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในวันพรุ่งนี้ ( 12 เม.ย.) ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช จะได้ทำการย้ายผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ในโรงพบยาบาลพุทธชินราช  ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช แห่งที่  2 ณ บึงแก่งใหญ่ อีกครั้ง เพื่อสะดวกในการรักษา

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น