ท่าอากาศยานพิษณุโลกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลกได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-๑๙ บริเวณห้องประชุม ห้องที่ทำการท่าอากาศยาน ห้องผู้โดยสารขาเข้า, ขาออก ห้องรับรองพิเศษ ห้องน้ำ ห้องโถงและบริเวณโดยรอบอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานพิษณุโลก ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ โดยจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายขึ้น

แสดงความคิดเห็น