รถตรวจพระราชาทานตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง 2 วัน ที่ศาลากลางจังหวัด  

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาติดตามการดำเนินการตรวจเชิงลึก คัดกรองประชาชนที่สมัครใจลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ SWAB ด้วยรถพระราชทาน รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจคัดกรองในครั้งนี้ ที่บริเวณโดมลานจอดรถยนต์ ทิศเหนือและทิศใต้ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก

สำหรับ รถพระราชทานชีวนิรภัย เก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 รถพระราชทานชีวนิรภัย จะเปิดให้บริการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเชื้อโควิด-19 วันละ 400 คนต่อวัน เปิดให้บริการ เริ่มแจกบัตรคิว ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 200 คน รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 200 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีญาติหรือคนรู้จักเดินทางมาจากจังหวัด ที่มีความเสี่ยงสูงมาพบปะหรือสังสรรค์กันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือประเมินแล้วคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงและประชาชนที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ประชาชนที่สมัครใจเข้ารับการตรวจ ให้เขียน Timelne ตนเองย้อนหลังระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2564 และดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือก่อนและหลังรับบริการ ,เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร , เข้ารับบริการตามจุดบริการที่กำหนด จุดที่ 1 (โดมทิศเหนือ) จุดคัดกรอง/กรอกเอกสาร จากนั้น รับบัตรคิว เพื่อลงทะเบียน และรับอุปกรณ์การตรวจ รับเอกสารการกักตัว ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ จึงจะไปจุดตรวจคัดกรอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงลึกในครั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 400 คนต่อวัน แบ่งเป็นรอบเช้า 200 คน และรอบบ่าย 200 คน ซึ่งในวันนี้รอบแรกช่วงเช้ามีประชาชนที่เดินทางเข้ามาลงทะเบียนรับการตรวจคัดกรองแล้วกว่า 50 คน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ารับการตรวจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการตรวจประชาชนเชิงรุกให้มากที่สุด อันที่ 1 คือหากพบว่ามีประชาชนท่านใดติดเชื้อแล้วบ้างก็จะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน อันที่ 2 คือถ้าเราพบเชื้อจะสามารถควบคุมพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ รวมถึงหากยังพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็จะนำมาพิจารณาใช้มาตรการเข้มข้นขึ้น เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาด ตามข้อกำหนดของ ศบค.ใหญ่ ต่อไป

//////////////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น