บรรยากาศสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ได้วางมาตรการการคัดกรองนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองจอดรถบริเวณสนามฟุตบอล (ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์)  นักเรียน ผู้ปกครองผ่านการคัดกรองบริเวณศาลากรีฑา (ตรวจวัดอุณหภูมิ/สามหน้ากากอนามัย/กรอกข้อมูล/ติดสติกเกอร์) นักเรียนรอเข้าห้องสอบและรับฟังคำชี้แจงบริเวณอาคารเอกภาพันธ์ ตามที่นั่งที่จัดไว้เป็นแถวตามห้องสอบ ครูผู้คุมสอบรับนักเรียนเข้าห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดิน โดยคำนึงหลัก Social Distancing  ส่วนที่โรงเรียนพุทธชิราชพิทยา นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ก็ได้วางมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวดเช่นกัน

เช่นเดียวกับที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา  และเจ้าหน้าที่จาก สนง.ปปช.พิษณุโลก  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ดูความเรียบร้อย ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอกนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน  การเข้าห้องสอบทุกขั้นตอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อโควิด 19 ใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) จัดนักเรียนเข้าสอบ ไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เป็นห้องสอบที่ไม่เป็นห้องปรับอากาศ  และได้มีการจัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือ เท่ากับ 37.5 องศา C ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดิน โดยคำนึงหลัก Social Distancing เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบที่ละห้องสอบ โดยต้องให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนเว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing

นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนการแข่งขันสูงหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ทำให้มีนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือกจำนวนมาก และจะมีผู้ปกครอง มาส่งและรอบุตรหลานจำนวนหลายร้อยคน  ทำให้โรงเรียนต้องวางมาตรการเข้มในการรักษาตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อโควิด 19 เช่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ให้ผู้ปกครองส่งได้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่บริเวณโรงเรียน  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ให้ผู้ปกครองสามารถจอดรถรอบุตรหลานได้ตรงบริเวณสนามกีฬา เป็นต้น จากการตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกชั้น ม.1  ภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดสอบ

ทั้งนี้ สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อติดตามให้การดำเนินงานรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ขณะเดียวกันยังกำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ดูแลและควบคุมเรื่องการทุจริต รวมถึงปัญหาการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการรับเด็กเข้าเรียนหรือแป๊ะเจี๊ยะ หากพบการกระทำผิด สพฐ.จะดำเนินการตามมาตรการอย่างเด็ดขาด.

แสดงความคิดเห็น