ชวนลงแอปพิดโลกพร้อม คิกออฟฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.64

เช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก เช้านี้มีตลาดนัดเกษตรกรพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยอสม.และฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ได้ออกรณรงค์เชิญชวนชาวพิษณุโลกลงทะเบียนผ่านแอปพิดโลกพร้อม เพื่อรอเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชน พร้อมทั้งบริการให้ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ สแกนคิวอาร์โค้ดแอปพิดโลกพร้อม หลังรัฐบาลมีนโยบายในการชะลอลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมออกไปก่อน โดยให้ลงทะเบียนผ่านระบบของแต่ละพื้นที่

นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวพิษณุโลก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดเกษตรกร ได้ลงทะเบียนแอปพิดโลกพร้อมไว้ก่อน โดยจังหวัดมีระบบการจัดลำดับการฉีดวัคซีนตามการลงทะเบียน และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ในอีกสองเดือนข้างหน้า หลังจากเดือนมิถุนายนและกรกฏาคมจะเริ่มฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวก่อน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรุปข้อมูลจำนวนการลงทะเบียนจองรับวัคซีนของจังหวัดพิษณุโลก ยอดสะสม ตั้งแต่ 1-27 พฤษภาคม 2564 จำนวนลงทะเบียนหมอพร้อม 114,752 คน จำนวนลงทะเบียนผ่านพิดโลกพร้อม 35,432 คน จำนวนจองเชิงรุกที่ยังไม่ได้คีย์เข้าระบบ 117,292 คน รวมการจองจังหวัดพิษณุโลก 267,476 คน คิดเป็น 57.67% ของจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีน 

ขณะที่การคิ๊กออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกโลกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในการฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวก่อนในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม ตามการจัดสรรฉีดวัคซีนจากรัฐบาล ในอำเภอเมืองพิษณุโลก กำหนดสถานที่ฉีดที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนอำเภอต่าง ๆ กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอ

……………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น