ผู้ว่าสองแควเอาจริงสั่งสอบคลัสเตอร์ บ.เครื่องกรองน้ำฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัยจิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)พิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ร่วมแถลงข่าว ถึงมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ covid 19 ที่จังหวัดพิษณุโลกพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ จากพนักงานบริษัทเครื่องกรองน้ำแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 16 รายเป็นการระบาดรอบใหม่ดังจากปลอดจากเชื้อมานาน 10 วันนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)พิษณุโลก เปิดเผย ถึงสถานการณ์การติดเชื้อ ในกลุ่มคลัสเตอร์บริษัทเครื่องกรองน้ำว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้ว 16 ราย โดยแรกเป็นผู้หญิงอายุ 52 ปีพบเคสแรกเมื่อวันที่ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการไม่สบายและมาตรวจที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกซึ่งมีหน่วยคัดกรองผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมีกลุ่มเสี่ยง 22 รายวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ได้ตรวจติดตามและพบผลบวก 14 รายวันอาทิตย์ตามกลุ่มเสี่ยงอีก ได้ผลบวก 4 ราย รวมกลุ่มนี้มีผลบวกแล้ว 16 รายจากกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจทั้งหมด 67 รายโดยตรวจทั้งพนักงานบริษัทครอบครัวใกล้ชิดร้านอาหารที่พนักงานใช้บริการ สำหรับ การตรวจพบคัตเตอร์ใหม่นี้มาจาก 2 เหตุการณ์ 1 มีการประชุมวิทยากรที่บริษัทในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 วิทยากร 2 รายมาจากจังหวัดนนทบุรีหลังจากตรวจพบผู้ป่วยหญิงรายแรกทีมสืบสวนโรคได้ติดตามไปที่จังหวัดนนทบุรี และได้ผลยืนยันว่าวิทยากรทั้ง 2 รายนั้นมีผลเป็นลบ และ 2. การไปร่วมงานศพญาติที่จังหวัดนครสวรรค์ และเก็บตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มากพอสมควรขณะนี้ผลยังไม่ออกนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กล่าวว่า การบริหารจัดการควบคุมโรคนั้นแบ่งออกเป็นในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้นจะมีคลินิกเฉพาะโรคแยกออกไปหรือคลินิก arv คลินิกเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มนี้ รวมถึงการตรวจติดตามคนไข้กรณีผ่าตัดและปอดบวมทุกราย  ส่วนนอกโรงพยาบาลนั้น มาตรการจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องลงโปรแกรม save พิษณุโลกและเข้ามาตรการกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ในจังหวัดพิษณุโลก มีทีมงาน 5 เสือคอยติดตามควบคุมโรค ที่มีทีมที่เข้มแข็งถึง 27 ทีม ในทุกอำเภอนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  เปิดเผยว่า ผู้ป่วย covid รอบนี้ตรวจพบระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้นขณะนี้ 16 ราย ทั้งหมดมีอาการเล็กน้อยไม่มีอาการปอดติดเชื้อ จากเดิมที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ปิดโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลพุทธชินราชแห่งที่ 2 หรือบึงแก่นใหญ่ไปแล้ว หลังจากไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อมานาน 10 วัน แต่หลังจากตรวจพบกลุ่มติดเชื้อใหม่แล้วจะ ส่งไปแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแห่งที่ 2 เป็นระยะเวลา 14 วันนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการระบาดและรอบที่ 3 ที่จังหวัดพิษณุโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อ 315 ราย ทีมแพทย์พยาบาลได้ดูแลอย่างดี ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และปลอดจากการติดเชื้อเป็นระยะเวลานานถึง 10 วัน แต่หลังจากตรวจพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่เพื่อความมั่นใจ แม้ว่าจะตรวจกลุ่มเสี่ยง สัมผัสสูงแล้ว จังหวัดได้เริ่มมาตรการเชิงรุก สำหรับผู้ที่อาจจะไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ พี่อาจจะหลุดจากทีมสอบสวนโรค  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 4 จะตรวจเชิงรุก ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัย ที่อาจจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มาตรวจหาเชื้อได้ฟรี เพื่อจะตรวจหาเชื้อได้เร็ว ลดโอกาสของการแพร่เชื้อ ในช่วงนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกช่วยลดความเสี่ยงรักษาระยะห่าง พบปะประชาชนให้น้อยลงเดินทางให้น้อยลง ไม่จำเป็นงดการเดินทางไปต่างจังหวัด และดูแลสุขอนามัยของตัวเองให้ดี โดยเฉพาะมาตรการ New Normal ที่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องปฏิบัติตามปกติสำหรับมาตรการในเชิงบริหาร ผู้ว่าพิษณุโลกเปิดเผยว่าได้พยายามผ่อนคลายให้การดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น การกำหนดมาตรการของจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรการของสบค. เป็นหลักแต่ไม่เข้มข้นกว่า สบค. และจังหวัดพิษณุโลกปลอดเชื้อมาได้เป็นระยะเวลา 10 วันจังหวัดก็อยากผ่อนคลาย มาตรการลงแต่เมื่อเกิดการติดเชื้ออีก จึงยังคงต้องคงมาตรการต่อไป บางกิจการก็ต้องปิด อาทิวันนี้  ได้ปิดตลาดนัดพื้นที่หมู่ 8 ตำบลท่าโพธิ์และพื้นที่หมู่ 6 ตำบลวัดพริกให้ปิดชั่วคราวไปก่อน สำหรับมาตรการการกักตัวนั้น จังหวัดพิษณุโลกมีมาตรการให้ผู้ที่มา ในจังหวัดพิษณุโลกต้องลงโปรแกรม save พิษณุโลกแจ้งพนักงานควบคุมโรค

สำหรับกรณีนี้วิทยากรจากบริษัทเครื่องกรองน้ำ ที่มาจากจังหวัดนนทบุรี และเป็นพื้นที่เสี่ยง จะต้องดำเนินการสอบสวน หาข้อเท็จจริงก่อน เท่าที่ทราบเบื้องต้นทั้ง 2 รายไม่ได้ลงโปรแกรม save พิษณุโลก และหากตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แล้ว อาจจะมีการดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายที่ฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนมาตรการด้านคัดกรองนั้นยังคงดำเนินการตามปกติแต่ขอความร่วมมือประชาชนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ส่วนกรณีโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าโรงเรียนมีมาตรการประเมินตัวเองตามมาตรฐานอยู่แล้ว ถ้าทำ ตามการประเมินไม่ได้ก็ไม่สามารถเปิดได้อยู่แล้ว อาจจะต้องเปิดเรียนออนไลน์ต่อไป ขณะที่หลายโรงเรียนก็ดำเนินการตามมาตรฐานได้ ก็สามารถเรียนทั้ง online และ on site ได้

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้สูงอายุเกิน 60 ปีและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรคก่อนตามที่ลงทะเบียนในโปรแกรมหมอพร้อมโดยฉีดกลุ่มนี้ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ขณะที่ในระดับประเทศนั้นมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนที่จะระดมฉีดวัคซีนให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหนักก่อน แต่คาดว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะเริ่มมีวัคซีนเข้ามากขึ้น การฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปก็จะได้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น