บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (14 มิถุนายน 64)  ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุข และคณะ ออกตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนในวันแรก

ทั้งนี้ แบ่งการตรวจออกเป็น 5 สาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนที่กำหนด อีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์  ทั้งนี้ โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ผ่านมาตรฐานการประเมินความพร้อม – ตามระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งขณะนี้มี จำนวน 324 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site หรือ พื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัย

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ปกครองมีความเป็นห่วง บุตรหลาน ขอให้เชื่อมั่น และมั่นใจว่าทางสถานศึกษา ได้มีมาตรการดูแล และบริหารจัดการ เพื่อให้บุตรหลานของทุกท่านมีความปลอดภัย เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา และเมื่อสถานศึกษาเปิดเรียนแล้วจะได้นำผลการปฏิบัติมาเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตินำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันการไม่ให้มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายในสถานศึกษาได้

สำหรับ วัคซีนที่สำหรับครู คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้จัดสรรให้กับครู เนื่องจากได้รับมาจำนวนไม่เพียงพอ  ต้องรอในล็อตเดือนสิงหาคม เพราะจังหวัดพิษณุโลก มีประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวจำนวนมาก ทำให้วัคซีนมีไม่เพียงพอ  จึงขอความร่วมมือครู นักเรียน ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงเรียนได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งภายในโรงเรียน( ยกเว้นเคสที่มีความจำเป็น ) และจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าโรงเรียน เจลล้างมือ ตรวจเช็กนักเรียนทุกคนที่ต้องสวมแมสเข้าไปภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามาตรการของสบค. ตามมาตร 44 ข้อก่อนหน้านี้ และได้ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอม มีการแยกประเภทของใช้ช้อน-ซ่อม อาหารกลางวันของนักเรียน

…………………………

แสดงความคิดเห็น