ตรวจประเมินความพร้อมรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนในวันแรก ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นำโดย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วย นายรัฐภูมิ ชามภูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะ มีนายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ให้การต้อนรับ
สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีนักเรียนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าเรียนและทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน เป็นแบบ On Site 100 % มีนักเรียนอยู่ประจำ 720 คน โรงเรียนได้มีการเข้มงวดเป็นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีใบที่รับรองการตรวจคัดกรองจากสถานพยาบาล ว่าไม่เป็นผู้มีเชื้อโควิด 19 อย่างแน่นอน อีกทั้งการเข้าพักอาศัยในหอพักของนักเรียน ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ และตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาที่เปิดเรียนในวันแรกในวันนี้ แบ่งการตรวจออกเป็น 5 สาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ออกตรวจที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และปลัดจังหวัดฯ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนที่กำหนด อีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ทั้งนี้ โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ผ่านมาตรฐานการประเมินความพร้อม – ตามระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งขณะนี้มี จำนวน 324 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site หรือ พื้นที่การเรียนการสอนทีปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น