ตรวจประเมินความพร้อมเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก

ตรวจประเมินความพร้อมเปิดเทอมวันแรก วันนี้ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลนครพิษณุโลก นำโดย นางทานตะวัน พงษ์แตง รองปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นายไพรัตน์ น้อยหมอ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะ ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอน เป็นวันแรก โดยมีการตรวจประเมินความพร้อม พื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัย มีการเฝ้าระวังป้องกัน การไม่ให้มีเชื้อไวรัส covid 19 แพร่กระจายในสถานศึกษา ของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเน้นย้ำ ขอความร่วมมือ ครู นักเรียนผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลป้องกัน โรคอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการ D M H T T (อยู่ห่างไว้ /ใส่มาก์สกัน /หมั่นล้างมือ /ตรวจให้ไว /ใช้ไทยชนะและหมอชนะ)

///////

แสดงความคิดเห็น