ประชาชนแห่ลงทะเบียนจองคิวฉีดซิโนฟาร์ม เทศบาลนครพิษณุโลกจองไว้ 10,000 โดส


ประชาชนแห่ลงทะเบียนจองซิโนฟาร์ม หลังเทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก อนุมัติงบ 10 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม เบเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวนมาก โดยทางเทศบาลเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาจองคิวในวันนี้เป็นวันแรก ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่ทราบข่าวเดินทางมายื่นความประสงค์เป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้ากว่า 500 คน ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องจัดระยะห่างเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งขยายจุดรับลงทะเบียนจากเดิม 1 จุด เป็น 10 จุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยบริการตั้งแต่ทางเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว  

ทั้งนี้หลังจากที่ ทางสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 10 ล้านบาท
ทาง นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนต่อต้าน Covid -19 ในส่วนนี้เป็นการขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นของซิโนฟาร์ม เบื้องต้นจำนวน 10,000 โดส แต่ยังไม่ทราบว่า จะได้รับการอนุมัติจำนวนเท่าใด แต่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกเน้นย้ำว่าคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายคงจะเป็นกลุ่มคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เทศบาลนครพิษณุโลกพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งคนกลุ่มด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย

แสดงความคิดเห็น