มร.พส. เชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในโครงการ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 โดยนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วยนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัย นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และนิทรรศการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการแสดงประวัติและผลงานของนักวิจัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นนิทรรศการของนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับโล่พระราชทานจากงานราชภัฏวิจัย นิทรรศการนักวิจัยและนักบริการวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2564 การแสดงผลงานของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่โดดเด่นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการนำผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความ      โดดเด่นสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้มาจัดแสดงกว่า 20 ผลงาน อาทิเช่น เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ สบู่สมุนไพรจากดอกปีบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย เป็นต้น

นิทรรศการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตำบลต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากโครงการ U2T ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้นำมาจัดแสดง มาจากงานวิจัย งานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล อาทิเช่น กล้วยกวนจากศรีสัชนาลัย ไข่เค็มสมุนไพรจากตำบลดอนทอง พิษณุโลก น้ำตาลมะพร้าวจากตำบลนครป่าหมาก กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกของตำบลดงคู่ จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
////////

 

แสดงความคิดเห็น