โครงการอาหาร-น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับ ร้านชวนชมอะไหล่โดรนเพื่อการเกษตร จัดกิจกรรมบริจาคน้ำดื่มและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ผ่านโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับเด็กนักเรียนโดยสามารถรับบริจาคน้ำโพลาริสให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 100 แพ็ค นอกจากนี้ทางร้านชวนชมอะไหล่ยนต์เพื่อการเกษตร ยังได้ร่วมสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียน บ้านไผ่ใหญ่อีกด้วยโดยมี นางสาวดรุณ มินาคูณ ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่เป็นตัวแทนครูและนักเรียนมารับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้

ซึ่งโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาเป็นจำนวน 65 คน โดยโรงเรียนนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง ทำให้ในช่วงฤดูร้อนทางเรียนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการจัดซื้อน้ำดื่มสะอาดให้กับเด็กนักเรียนได้ดื่ม ซึ่งทางผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น มาเพื่อแบ่งปันน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับเด็กของโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ในครั้งนี้

///////////

 

แสดงความคิดเห็น