ปิดร.ร.อนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก 7 วัน นศ.สังเกตการสอนติดโควิดจากป้าแม่บ้านดีแทค

20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกได้แจ้งทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองให้ทราบว่า โรงเรียนจะปิดการเรียนการสอนชั้นป. 1 ถึงป. 6 ในโปรแกรมปกติเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีนักศึกษาสังเกตการณ์ในชั้นป. 2 ตรวจเชื้อพบว่าตนเองติดโควิดจากป้าพนักงาน แม่บ้านของดีแทค ( ผู้ติดเชื้อ covid รายที่ 363 ของจังหวัดพิษณุโลก)ที่พักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับนักศึกษา โดยโรงเรียนได้แจ้งให้กับผู้ปกครองทราบรายละเอียดดังนี้

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19
เรียน ท่านผู้ปกครอง

ด้วยโรงเรียนได้รับแจ้งว่านักศึกษาสังเกตการสอนโปรแกรมปกติ ห้อง ป.2.6 ที่โรงเรียนมีการติดเชื้อ โดยจากการสอบถามไทม์ไลน์ของนักศึกษา พบว่า

– นักศึกษารู้ตัวว่าติดจากป้าที่อาศัยในบ้านเดียวกัน ซึ่งป้าทำงานที่ DTAC เซ็นทรัลพิษณุโลก

– นักศึกษาได้ทราบผลทดสอบโควิดของตัวเองว่าเป็นบวก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. และได้รายงานให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดกับทางโรงเรียนทราบ

– ในช่วง 14 – 18 มิถุนายน 2564 นักศึกษาได้สังเกตการสอนในห้อง ป.2.6 (ห้องเดียว) วันละ 1 คาบในคาบแรกของวัน ซึ่งยังไม่ได้เปิดแอร์ และในวันที่เปิดแอร์นักศึกษาได้ขอตัวออกมานอกห้องเรียน

– ช่วงเวลาที่เหลือจะนั่งทำงานอยู่ที่ห้องพักนักศึกษา และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน

– นักศึกษาไม่ได้ใช้โรงอาหารภายในโรงเรียนแต่อย่างใด

ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (สสจ.) และจะดำเนินการตามคำแนะนำของ สสจ. ดังนี้

– ปิดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 โปรแกรมปกติ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 27 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่น

– ช่วงเวลาที่ชั้นดังกล่าวปิดเรียน ทางโรงเรียนจะมีการสอนออนไลน์ดังเช่นที่ผ่านมา

– ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา 5 วัน

– สำรวจคัดกรองบุคลากร และนักเรียนเพื่อสอบสวนหาเชื้อ

– ส่งกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจหาเชื้อโควิด 19

– ประสานงานกับ สสจ. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามผู้สัมผัส หรือผู้มีความเสี่ยงอื่นๆต่อไป

ทั้งนี้นักเรียนเนอสเซอรี นักเรียนอนุบาล และนักเรียน RIEP สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ หากท่านผู้ปกครองไม่สะดวกในการมาเรียนที่โรงเรียน สามารถเลือกอยู่บ้านได้โดยไม่นับเป็นวันขาดเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายอัคนี ศุขโรจน์
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

 

 

แสดงความคิดเห็น