นอภ.เมืองพิษณุโลกนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เดินหน้าออกหนังสือคำสั่งกักตัวพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก/ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และ อสม. ทุกตำบลทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ออกทำการคัดกรองและออกหนังสือคำสั่งกักตัวพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือห้ามออกไปในที่ชุมชน แยกของกินของใช้กับคนในครอบครัว ถ้าอาการมี ไอ เป็นหวัด หรือ มีไข้ให้แจ้ง อสม.หรือ โทรสายด่วน 1669 ทันที โดยได้ออกคำสั่งให้กักตัวตั้งแต่ วันที่11กรกฎาคม64 เวลา9.00น ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 64 เวลา 24.00 น.

แสดงความคิดเห็น