ครูแห่ฉีดซิโนแวคเข็มแรก มั่นใจได้แอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2

วันนี้ (13 กรกฎาคม 64) ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่จังหวัดพิษณุโลกจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก จำนวน 600 คน ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรก จากยอดจัดสรรของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพิ่มให้อีก 2,500 คน

ซึ่งเมื่อวานนี้ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ได้ยกเลิกการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม เป็นให้ฉีดวัคซีนโควิดสลับ 2 ชนิด เข็ม 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นแอสตราเซนเนก้า  โดยห่างจากเข็มแรกนาน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้นนั้น ทำให้ครูหลายคนที่มาฉีดวันนี้เป็นเข็มแรก ต่างก็มั่นใจว่า ในเข็มที่ 2 จะได้รับเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ตามมติของที่ประชุม

 

นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ที่เดินทางมาให้กำลังใจแก่คณะครู บอกว่า  วันนี้ส่วนตัวได้มาฉีดในเข็มที่สองคือ ซิโนแวค และคุณครูที่โรงเรียนกว่า 100 คนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากคณะกรรมการโรคติดต่อ ก็ได้รับการฉีดในวันนี้ในเข็มแรก  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนครับ

ด้าน นางวัลย์ลิยา  ช้างทอง   ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มแรกวันนี้ กล่าวว่า  วันนี้มาฉีดเข็มแรก เป็นซิโนแวค ส่วนในเข็มที่ 2 ก็ยังอยากให้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น เป็นแอสตร้ทเซนเนก้า เพื่อความมั่นใจในก่รป้องกันโรคค่ะ

ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับการวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกไปแล้ว ในเข็มที่สอง ก็อยากได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

…………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น