ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสุดสวาท อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว ตามปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัด โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว ตามปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2564 ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย (อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ/ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยในครั้งนี้ได้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมกับผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายในวัดสุดสวาท และของประชาชนโดยรอบชุมชน

///////////

แสดงความคิดเห็น