ปศุสัตว์พิษณุโลก เผยเร่งฉีดวัคซีนโรคลัมปีสกินครบ 100%

วันที่ 15 ก.ค.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดโรคลัมปี สกิน ลุกลามไปหลายจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้ทางกรมปศุสัตว์จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ที่เกิดโรคโดยเฉพาะที่ จ.พิษณุโลก ได้รับวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินจำนวน 6,200 โดส แล้ว และทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.พิษณุโลก ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ การแพร่ระบาดใน 3 อำเภอ คือ อำเภอวังทอง อำเภอเมือง และ อำเภอวัดโบสถ์

นายสุริพล มาบุญช่วย  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่เชื้อลัมปีสกินใน จ.พิษณุโลก พบการแพร่เชื้อแล้วในพื้นที่  6 อำเภอ ได้แก่ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.วังทอง อ.วัดโบสถ์ อ.บางระกำ และ อ.เมือง ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้รับวัคซีนมาประมาณ 6,200 โดส  โดยจังหวัดพิษณุโลก มีสัตว์ป่วย 2,683 ตัว รักษาหาย 837 ตัว เกษตรกรกระทบ 678 ราย ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอวังทอง 4,400 โดส อำเภอเมืองและอำเภอวัดโบสถ์ 1,860 โดส รวมแล้ว ประมาณ 6,260 โดส ซึ่งจะดำเนินการฉีดจนครบ 100 % ในวันศุกร์นี้  ทั้งฝากถึงเกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือที่ยังไม่เกิดโรค ขอให้ระมัดระวังหาสารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นพาหะของโรค อาทิ แมลงวันคอกหรือเหลือบ พร้อมทั้งกางมุ้ง ซึ่งจะเป็นการป้องกันสัตว์ไม่ให้เกิดโรค แต่ถ้าพบว่าสัตว์ที่เลี้ยงเกิดอาการป่วยให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแยกสัตว์ป่วยออกจากกันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค.

///////////

 

แสดงความคิดเห็น