พิษณุโลกเริ่มฉีดวัดซีนสลับชนิดวันแรก เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนกา

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอำเภอเมืองโดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  วันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการสลับการฉีดวัคซีน โดยเข็มแรกใช้วัคซีนยี่ห้อซิโนแวค เข็มที่สองใช้วัคซีนยี่ห้อแสตราเซนเนกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ Delta โดยจะสร้างภูมิคุ้นกันต่อเชื้อไวรัส ให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น  วันนี้มีกำหนดฉีดให้ประชาชนจำนวนประมาณ 900 กว่าราย ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่สอง บรรยากาศโดยทั่วไป ประชาชนที่เดินทางมาส่วนมากแล้ว ยอมรับแนวทางการสลับการฉีดวัคซีนที่เริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรก โดยในขั้นตอนเริ่มต้น จะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการฉีดวัคซีน และสอบถามความสมัครใจของผู้มาฉีดวัคซีน แต่ส่วนใหญ่แล้วต่างยินดีที่จะฉีดตามแนวทางนี้

ชาวพิษณุโลกที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคเป็นเข็มแรก และวันนี้มารับเข็มที่สองยี่ห้อแอสตราเซเนกา ต่างบอกว่า ไม่วิตกกังวลต่อการสลับชนิดวัคซีน เชื่อมั่นว่าจะได้รับภูมิคุ้นกันต่อเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น

โดยเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า กรณี ผู้ได้รับ เข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca ให้ได้รับ เข็มที่ 2 เป็น  AstraZeneca เช่นเดียวกัน แต่ห่างกัน 12 สัปดาห์ กรณี ได้รับ เข็มที่ 1,2 เป็น  SINOVAC ต้องได้รับกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็น AstraZeneca ห่างกัน 4 สัปดาห์ (เริ่มต้นที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์)

……………….

แสดงความคิดเห็น