บขส.พิษณุโลก เดินรถสาย พิษณุโลก-กรุงเทพฯ วันนี้ 2 เที่ยวสุดท้าย  

วันนี้   (21 ก.ค. 64)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 อ.เมืองพิษณุโลก   บรรยากาศเงียบเหงา  หลังจากมีผู้ใช้บริการน้อยลงมาต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3   ทำให้ บขส. และรถร่วมบริการ ปรับการเดินรถลงไปถึงร้อยละ 80 ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย 10-20 คนต่อวัน และ เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    บขส. จึงแจ้งหยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564   เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเหตุจำเป็น

โดยวันนี้ ที่สถานีขนส่งพิษณุโลก เหลือรถร่วมบริการ  ให้บริการผู้โดยสาร สาย พิษณุโลก – กรุงเทพ เพียง 2 เที่ยว ในเวลา 09.00 น. และ 11.00 น. เท่านั้น หลังจากนี้ก็จะหยุดให้บริการตามประกาศดังกล่าว  โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจองตั๋วล่วงหน้า จึงไม่มีปัญหาเรื่องการคืนตั๋ว คืนเงิน    ขณะที่รถโดยสารระหว่าง อำเภอ  และรถโดยสารสายสั้น ระหว่างจังหวัดใกล้เคียง ยังมีรถร่วมให้บริการ คือ สาย พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ วันละ 3 เที่ยวต่อวัน /สาย พิษณุโลก-เชียงราย 1 เที่ยวต่อวัน และ พิษณุโลก – นครสวรรค์ 1 เที่ยวต่อวัน    สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลานี้สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการจากผู้ประกอบการรถร่วมฯ (รถตู้, รถร่วมฯ) ได้โดยตรง และในการเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้า-ออก จังหวัด

ในส่วนของบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ยังเปิดให้บริการตามปกติ    ตั้งแต่เวลา 06.00 -19.30 น. หากประชาชนสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1490   บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

//////////

 

แสดงความคิดเห็น