ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนโควิด19และภัยพิบัติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  บริเวณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับนายณัฐพงศ์  วัฒนเจริญ  รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และ คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เดินทางมามอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,200 ชุด เป็นเงิน 1,534,085.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบห้าบาทถ้วน)  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 และ เดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด

ทั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด – 19) ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

//////

 

แสดงความคิดเห็น