บ้านป่าสักต.หนองกะท้าว อ.นครไทยปิดหมู่บ้านป้องกันโควิด ไม่ให้รถเร่ ผู้อยู่ต่างพื้นที่เข้า

วันที่ 22 ก.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์โรคโควิด19ระบาด หนักในช่วงนี้  ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการหาทางป้องกันโรคโควิด19 ไม่ให้เข้าบุคคลภายนอกเข้าไปแพร่ ป้องกันการแพร่ระบาดติดชาวบ้านภายในหมู่บ้านและชุมชน  เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากยังไม่รับการฉีดวัดซินเข็มแรก

โดยเฉพาะที่หมู่ 15 บ้านป่าสัก ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชุมลูกบ้านและอสม.ของหมู่บ้านจัดทำป้ายประกาศปิดหมู่บ้าน15 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ที่จะมาสู่หมู่บ้าน ชุมชนจึงแจ้งปิดพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ประกาศเมื่อที่ 20 กค 64

นายพจนารถ   มณีณัฐกุล กำนันตำบลหนองกระท้าว กล่าวว่า การปิดป้ายประกาศปิดหมู่บ้านในครั้งเพื่อป้องกันจากพ่อค้าเร่ขายของ และผู้ที่อยู่ต่างพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้าน และป้องกันโคโควิด19ไม่ให้ไปติดชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านเงียบ ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าไปในหมู่บ้าน คงมีแต่ชาวบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้สัญจรไปมาเท่านั้น ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้สบายใจไปเปาะหนึ่ง  ซึ่งในการการประกาศปิดหมู่บ้านครั้งนี้ ไปจนกว่าจะมีการผ่อนคลาย

////////////

แสดงความคิดเห็น