ตรวจเชิงรุกพนักงาน-ร้านค้าโลตัสท่าทอง 700 ราย


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดกรองเชิงรุก พนักงาน เทสโก้โลตัส เอกซ์ตร้า ท่าทอง พิษณุโลก ภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 ราย กระจายไปในหลายๆส่วนของห้าง ซึ่ง ทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้สั่งปิดสถานที่ บริเวณห้างสรรพสินค้า ดังกล่าว ตั้งแต่ 17-19 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมโรค พร้อมติดตามกลุ่มเสี่ยง ให้เข้าสู่ระบบของสาธารณสุข ภายใต้การทำงานของทีมควบคุมโรคอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ต้องเร่ง ตรวจหาเชื้อพนักงาน และผู้จำหน่ายสินค้าที่มีจำนวนประมาณ 700 คน ซึ่งวันนี้สามารถตรวจได้เพียงจำนวน 500 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะดำเนินการในวันถัดไป โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit ( ATK) ทราบผลภายใน 15 – 30 นาที ซึ่งขณะนี่ผลทีออกมายังไม่พบว่ามีพนักงานติดเชื้อ

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 กล่าวว่า หากพนักงานเข้าตรวจทั้งหมดและมีผลยืนยันเป็นบวกติดเชื้อมากกว่า 10 % อาจจำเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดสถานที่เพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าทางสำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก จะเห็นควรให้สามารถเปิดทำการได้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสงสุดแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม

ขอบคุณภาพข่าวสวท.พิษณุโล

แสดงความคิดเห็น