ระดมฉีดวัคซีนโควิด  แก่กลุ่มเปาะบางในชุมชน ของ 4 ตำบล อ.เมืองพิษณุโลก

วันนี้( 18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านกร่าง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมาย ได้ ในตำบลบ้านกร่าง ต.ไผ่ขอน้ำ ต.จอมทอง และ ต.หัวรอ ที่ไม่สามารถ เข้าถึงบริการได้ เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ตั้งครรภ์ และกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบพิดโลกพร้อม หมอพร้อม และลงทะเบียนผ่าน อสม. ในชุมชน ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งในวันนี้มีประชาชนมารอคิวรับวัคซีนเข็มแรก  จำนวน  936 คน

สำหรับการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือให้ได้รับวัคซีนตามกำหนดครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ลดความลำบากในการเดินทางของผู้พิการ และผู้สูงอายุ เปิดโอกาสผู้ที่ต้องการฉีด โดย Walk in เข้ามายังจุดที่ให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนโควิดที่จะได้รับ เข็มที่1 เป็น Sinovac และ เข็มที่2 Astrazeneca

////////////

 

แสดงความคิดเห็น