อบจ.พิษณุโลกช่วยขุดลอกวัชพืชเปิดเส้นทางน้ำป้องกันน้ำท่วมขังให้ราษฎรใน อ.วังทอง

วันที่ 2 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นายชัยพัชร สุขนิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในตำบลวังทอง ซึ่งได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองน้ำทิ้งของคลองชลประทานในพื้นที่หมู่ 1 บ้านวังทอง, หมู่ที่ 6 บ้านบึงราชนก, หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง, หมู่ที่ 10 บ้านดอนม่วง, หมู่ที่ 11 บ้านโรงบ่ม, หมู่ที่ 13 บ้านน้ำเย็น และหมู่ที่ 14 บ้านหนองบอน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร และกว้าง 20 เมตร โดยในการดำเนินการครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการขุดลอกเองทั้งหมด สำหรับคลองน้ำทิ้งแห่งนี้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาฟ้าและน้ำฝนจากธรรมชาติ ปัจจุบันมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมากจนราษฎรไม้สามารถใช้ประโยชน์จากคลองแห่งนี้ได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำไหลหลาก และกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณสองฝั่งของลำคลองได้ใช้ทำการเกษตรกรในฤดูแล้ง ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 1,000 ไร่ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.


—————————————–

แสดงความคิดเห็น