เปิดสนามบินพิษณุโลกรับผู้โดยสารไฟท์แรกเคร่งครัดมาตรการโควิด-19

วันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก วันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรกหลังจากปิดสนามบินมานานกว่า 2 เดือน ตามมาตรการของสถานการณ์โควิด-19 เที่ยวบินแรกวันนี้ นกแอร์ เที่ยวบินที่ ดีดี-202 ดอนเมือง-พิษณุโลก มีผู้โดยสาร 43 คน ทันที่เมื่อเดินทางถึงพิษณุโลก ทางท่าอากาศยาน ได้มีการเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาตรการในการเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก
สำหรับมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพืนที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด(สีแดงเข้ม)ให้ปฏิบัติตามมาตรการ คือ 1.รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส / 2.สแกน QR CODE “SAVE PHITSANULOK” และลงข้อมูลผู้เดินทาง ตามความจริง / 3.หากผู้โดยสาร ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้ว เข็มที่ 2 ต้องฉีดมาแล้ว 2 สัปดาห์ขึ้นไป นำหลักฐานมาแสดง และไม่ต้องกักตัว / 4.นำผลตรวจ ATK 1 ครั้ง ไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดง ไม่ต้องกักตัว / หากผู้โดยสารไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามกำหนดก่อนขึ้นบิน และไม่มีผลตรวจ ATK จะต้องทำการกักตัวที่บ้านพักหรือโรงแรมที่ คกค.จังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้ เป็นเวลา 14 วัน
สำหรับสนามบินพิษณุโลก ขณะนี้จะมีเครื่องบินของ ไลน์ออนแอร์ และ นกแอร์ ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน คือดอนเมือง-พิษณุโลก และ พิษณุโลก-ดอนเมือง สำหรับแอร์เอเซียยังไม่มีกำหนดทำการขึ้นบิน
สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ต้องการสอบถามเที่ยวบิน หรือข้อมูลในการปฏิบัติตัวกับท่าอากาศยานพิษณุโลก สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 055-301010
.

แสดงความคิดเห็น