ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของเทศบาลนครพิษณุโลกรอบที่ 2 จำนวน 2,300 คน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพุทธชินราช ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการฉีดวัคซีน รอบที่ 2 ของเทศบาลนครพิษณุโลก

การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดซื้อเพื่อฉีดให้กับประชาชนทั้งหมดจำนวน 5,000 คน สำหรับการฉีดในครั้งนี้เป็นรอบที่สอง มีผู้เข้ารับวัคซีนจำนวน 2,300 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

ทั้งนี้การฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของทางเทศบาลนครพิษณุโลก มีกำหนดฉีดให้ประชาชนที่มาลงทะเบียน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ซึ่งจะครบจำนวน 5,000 คน ตามที่ได้จัดซื้อวัคซีนไว้

///////////////////////

แสดงความคิดเห็น