น้ำท่วมเต็มทุ่งต.คุยม่วง อ.บางระกำแล้ว นอภ.สั่งการผันน้ำเข้าทุ่งไว้ใช้ทำนาฤดูกาลถัดไป

วันที่  20  กันยายน 2564  นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้สั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านที่มีคลองน้ำไหลผ่าน ระดมชาวบ้านช่วยกันเก็บผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำฯ เพื่อระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย  กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งยกสิ่งของมีค่าไว้ในที่สูงพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 

สาเหตุที่ปีนี้ น้ำไม่ท่วมที่บางระกำเป็นแห่งแรกๆ เนื่องจาก อิทธิพลของพายุโกเซิน ทำให้ฝนตกอยู่แถวๆภาคอีสานต่อเนื่องถึง จ.เพชรบูรณ์ และพายุเข้าในเขตอำเภอนครไทย อ.ชาติตระการ ของพิษณุโลกเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับฝนไม่ได้ตกที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่มากนัก ทำให้ปริมาณน้ำยมไม่สูงมาก ดังนั้น อ.บางระกำ จึงไม่น้ำท่วมเหมือนทุกปี

นายอัครโชค สุวรรณทอง นอภ.บางระกำ เผยอีกว่า ล่าสุดเช้าวันนี้ตนลงพื้นที่ ต.คุยม่วง พบ น้ำป่าได้เข้าเขต อ.บางระกำ แล้ว เป็นน้ำหลากมาจาก บ้านหนองตูม อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย โดยปริมาณน้ำได้ผันเข้าท่วมทุ่ง ต.คุยม่วง อ.บางกระกำ เต็มพื้นที่แล้ว (100เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเป็นฝั่งขวาของแม่น้ำยม โดยชาวบ้านได้เกี่ยวเก็บเก็บข้าวทั้งหมดแล้ว  ขณะที่อีกฝั่ง คือ บ้านวังแร่ น้ำได้เอ่อท่วมเช่นกัน จากนั้นมวลน้ำทั้งหมดจะเข้าท่วม ต.ชุมแสงสงครามเป็นพื้นที่ถัดไป

ประเมินแล้ว น้ำป่าปีนี้ ไม่น่าวิกฤติ ยกเว้น บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำยม  อาทิ หมู่ 3 บ้านวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม น้ำก็ท่วมประจำ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่คนบางระกำต้องหาปลาเป็นอาชีพ

ส่วน หมู่ 13, 15 บ้าน คลองปลากราย ต.บางระกำ อ.บางระกำ ได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำกับจนท.ชลประทานแล้ว ได้มีมติให้ปิดประตูบางแก้ว เพื่อดันน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดล ล่าสุด ปริมาณน้ำอยู่ที่ระดับ 41 ม.รทก ( เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) .ถือว่า ปริมาณน้ำเริ่มทยอยเข้าแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์  ณ.วันนี้ วางแผนผันน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งให้มากที่สุด เนื่องจากปีที่ผ่านมา ฝนไม่ตก ประสพกับภาวะฤดูแล้ง อ่างเก็บน้ำบางระกำโมเดลไม่ได้ใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ยัง ประสานไปยังอบต.ในพื้นที่ ใช้จัดสรรงบโดยใช้งบกลาง เร่งช่วยเหลือเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ เพื่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง มั่นใจปีนี้ รับมือได้ ไม่เหมือนน้ำท่วมใหญ่ปีก่อนๆ

แสดงความคิดเห็น